Hvor længe har du været medlem af Odd Fellow Ordenen?

Jeg har været medlem siden 8. februar 2010

Hvorfor er du medlem af Odd Fellow ordenen?

Fordi det i mit voksne liv er noget jeg har søgt. Et fællesskab omhandlende at gøre godt for andre, det humanitære frivillige arbejde og at arbejde med logens målsætning med venskab kærlighed og sandhed. Det har været det overordnede for mig.

Hvordan fik du interesse for at blive medlem af Ordenen?

Jeg havde en beredskabs veninde, som var medlem af logen og så spurgte jeg interesseret ind til hendes loge arbejde og hun tog mig så under hendes vinger med ind i Logen.
Det er jeg rigtig glad for.

Hvordan passer en snart 200 år gammel orden ind i det moderne samfund?

Der er jo altid en plads i Tiden/ Verdenstiden til at arbejde for andre. I den frivillige natur, der netop præger verden i dag i mange aspekter, så virker det helt naturligt at vi styres af ritualer i vores logearbejde.

Generelt giver det bare den ekstra glød over det vigtige arbejde vi gør, så ja, en 200 år gammel loge har en plads i vores moderne samfund.

Måske sidder der en ny søster eller broder derude og gerne vil ind i vores fællesskab i venskab kærlighed og sandhed og så håber jeg ovennævnte kan drage dem til os.